Obiščite BNI Skupino

Avtorji prispevkov

Avtorja bloga sta nacionalna direktorja združenja BNI – Brigita H. Pirc in Jernej Pirc ter člani različnih slovenskih BNI skupin.