Obiščite BNI Skupino

Ne prodajajte mreži, ampak z njeno pomočjo

Camel

Razlika med uspešnim in neuspešnim mreženjem je odvisna od posameznikovega razumevanja mreženja. Vedno znova poslušamo zgodbe ljudi, ki menijo, da če ne bodo vsak teden hodili na dogodke mreženja, bo konec njihove prodaje. Njihov vidik mreženja je, da morajo ohranjati visoko frekvenco spoznavanja novih ljudi, ker sicer sploh ne mrežijo. V resnici pa je njihova osebna perspektiva mreženja nekoliko izkrivljena.

Poslovno mreženje v svojem bistvu ne pomeni prodaje svoji mreži, ampak prodajo skozi svojo mrežo. Upoštevanje tega bistvenega elementa poslovnega mreženja pa vključuje najprej izgradnjo medsebojnih odnosov, vzpostavitev svoje lastne kredibilnosti v očeh sogovornika in ustvarjanje medsebojnega zaupanja.

Če vas vaša mreža zaznava kot nekoga, ki jim želi zgolj prodati svoj izdelek / storitev, potem se vam vaša energija in čas, investirana v mrežo, najbrž ne bosta povrnila v tolikšnišni meri, kot ste pričakovali. Ne pričakujte torej, da bodo člani vaše mreže kupovali od vas. Če bodo, je to samo dodatni bonus, vendar  tega ne načrtujte in ne spodbujajte, saj lahko dosežete nasprotni učinek – da ne bodo niti kupili, še manj pa vas priporočali drugim.

V mreženju sogovornika lahko prosite za poslovno priporočilo, ki vas lahko poveže z vašo potencialno stranko šele potem, ko ste razvili medsebojni odnos do te mere, da vas vaša mreža zaznava kot verodostojnega in zaupanja vrednega člana.

Mrežniki, ki se selijo iz ene mreže v drugo mrežo in jih imenujemo mrežniški nomadi, investirajo zelo veliko časa in energije v »mreženje«, vendar  vseskozi ostajajo zgolj v fazi vidnosti. Ker se prehitro selijo, ne izgradijo tesnejših odnosov, verodostojnosti in zato tudi ne pridobivajo novih strank prek priporočil članov mreže.

Pomislite, kaj je bolje, dobiti 6 kakovostnih priporočil od ene osebe v naslednjih 6, 12 ali 18 mesecih, ali dobiti enega kupca danes?

mag. Brigita H. Pirc