Obiščite BNI Skupino

Poslovno darilo; da ali ne? Kako ga izbrati in kakšne koristi nam lahko prinese?

gift-box-1425841-638x548

Vsak posel je rezultat odnosa. Poslovni odnosi in komunikacija so dandanes neosebni, potekajo večinoma po telefonu, elektronski pošti in drugih medijih. Osebni stiki so vse redkejši. V vsakodnevni naglici prepogosto pozabljamo na dejstvo, da so prav osebni stiki tisti, ki ustvarjajo in ohranjajo odnose ter prinašajo posel. Odnose lahko gradimo na več načinov, zagotovo pa je obdarovanje med najučinkovitejšimi.

Obdarovanje je eden najstarejših običajev na svetu. Skozi zgodovino je potekalo med prijatelji, bližnjimi in sorodniki ter med državniki; od razvoja obrti in trgovine pa tudi med cehi in kasneje med poslovnimi sodelavci. Poslovna darila so bila vedno obvezna sestavina poslovnega protokola in predvsem poslovnega bontona.

Poslovna darila so dokaz dobrega poslovnega sodelovanja v preteklosti, izkaz pozornosti in spoštovanja v sedanjosti ter utiranje poslovnih poti za prihodnost. To je učinkovita naložba v medsebojne odnose in močno orodje za njihovo utrjevanje.

Izbira darila veliko pove o tistem, ki ga izroča o njegovi osebni kulturi in kreativnosti, morda celo o ustvarjalnosti in priča o tem, kakšen odnos ima z obdarovancem in kakšnega bi si želel v prihodnje.

Osnovno vodilo pri obdarovanju, zasebnem ali poslovnem, je vedenje, komu izročamo darilo in temu prilagoditi izbiro darila. Pri tem je potrebno paziti na spol, starost, kulturne posebnosti, verske navade in če je mogoče tudi na osebne vrednote in zanimanja.

Darilo je lahko privlačen in učinkovit medij, saj z njim lahko dosežemo veliko, vendar samo v primeru, da ga znamo pravilno uporabiti. Dobro izbrano poslovno darilo ima namreč lahko tudi vlogo promocije podjetja.

Odločilna je vsebina darila in njegova pripovedna nota; skoraj enako pomembna pa sta tudi način izročanja darila in njegov protokolarni značaj. Daje nam priložnost, da s poznavanjem vsebine razkrijemo svojo razgledanost. Darilo nas poveže z obdarovancem saj mu povemo, zakaj smo zanj izbrali določeno stvar, hkrati pa z njim veliko povemo tudi o sebi. To lahko izkoristimo kot priložnost, da nas poslovni partner bolje spozna.. Tako utrdimo medsebojni odnos s poslovnim partnerjem in zagotovo pridemo bliže do sklenitve posla.

Z vidika poslovanja je dobro izrabiti vsako priložnost za obdarovanje poslovnih partnerjev in ne bodite presenečeni, če se vam bo to ob pravilni izbiri darila bogato obrestovalo.

Nada Šerbelj
članica skupine BNI Ilirija
www.domacedomace.si