Obiščite BNI Skupino

Raznolikost v mreženju

green-red-apple-1326049

Mreže so po svoji naravi »grozdi« (to je tehnični izraz). Naravno je, da si izbiramo ljudi, ki so nam zelo podobni. Ljudje smo nagnjeni k temu, da se združujemo npr. po izobrazbi, starosti, etnični pripadnosti, poklicu, spolu itd. Pri tem je težava, da v okolju, kjer imajo ljudje podobne stike, težko vzpostavljamo povezave z novimi osebami ali podjetji, s katerimi bi želeli poslovati.

Ko gre za poslovno mreženje, nikoli ne vemo, kdo koga pozna. Za uspešno izgradnjo močne osebne kontaktne mreže je raznolikost ključnega pomena.

Pri vodenju velike poslovne mreže sem v zadnjih dveh desetletjih pogosto srečal ljudi, ki so mi govorili, da bi se želeli povezovati izključno s tistimi poslovnimi strokovnjaki, ki delajo s strankami na podobnem socialno-ekonomskem ciljnem trgu, ali z drugimi besedami – z mrežo podjetij in strokovnjakov s podobnimi strankami. Čeprav je dobro vključiti te osebe v svojo osebno kontaktno omrežje, pa bi bil vsak poskus, da bi se povezali izključno samo z njimi, ogromna napaka.

Raznolika osebna kontaktna mreža vam omogoča, da povečate možnost vključitve »povezovalcev« v svojo mrežo. Povezovalci so ljudje, ki na nek način prečkajo med dvema ali več skupinami ali med skupinami posameznikov. Pravzaprav imajo prekrivajoče se interese ali stike, ki jim omogočajo enostavno povezovanje skupin ljudi.

Ko gre za povezovanje v omrežje, je raznolikost ključna, ker nam omogoča, da poiščemo te »povezovalce« med različnimi interesnimi skupinami ljudi. Ustvarjajo bližnjice po različnih interesnih skupinah.

Najboljši način za povečanje števila povezovalcev v vašem omrežju je, da razvijete raznoliko omrežje – ne pa homogeno.

V več desetih državah po vsem svetu sem pomagal razvijati na tisoče mrežnih skupin, zato lahko kategorično povem to, kar sem videl, da so najmočnejše tiste omrežne skupine, ki so raznolike, mnogotere na več načinov. Bolj ko je mreža raznolika, bolj je verjetno, da bodo prekrivajoči povezovalci povezovali ljudi na način, ki si ga sicer nikoli ne bi zamislili. Več ko je povezovalcev, večje so možnosti za pridobivanje poslov od ljudi, do katerih morda ne bi imeli dostopa. Raznolikost pri mreženju ni le »prava« stvar, temveč tudi najbolj »pametna« stvar.

Dr. Ivan Misner