Obiščite BNI Skupino

Žensko podjetništvo in BNI

screenshot.38

Največji izziv za podjetnice predstavlja usklajevanje poslovnega in družinskega življenja, zahteve posla in potrebe družine. Večja kot je družina, bolj je to zahtevno in še zahtevnejše, če je tudi moški/mož podjetnik.

Podjetnice se vsakodnevno srečujejo z izzivi posla in potrebami družine. Svoje obveznosti in poslovne priložnosti usklajujejo, tako da najprej ugotovijo, kaj je za njih res pomembno. Osredotočijo se na najpomembnejše stvari v poslu in na ključne potrebe družine.

Na vprašanje, ali je podjetništvo zanje prava pot, vse po vrsti odgovarjajo, da je to edina prava pot in bi se v vsakem primeru zanjo odločile še enkrat. Ta volja in želja sta celo bolj izraženi, kot pri moških. Značilno za podjetnice je, da so prav vse aktivne že vse življenje. Že v osnovni in srednji šoli so bile polno zasedene z različnimi dejavnostmi in se aktivno vključevale v družbo.

Kaj za podjetnice pomeni BNI?

Ženske so bolj občutljive za medsebojne odnose. Prav odnosi in zaupanje pa so ključ do poslovnega uspeha tako nasploh, kot znotraj BNI skupine. Podjetnice se zavedajo, da je BNI tek na dolge proge. So potrpežljive in si želijo zgraditi pristne medsebojne odnose in vzpostaviti zaupanje, kar je ključ do poslovnega uspeha, saj priporočila in poslovne priložnosti pridobivamo le na ta način.

Eden od sloganov BNI je spreminjanje poslovnega okolja oz. ustvarjanje boljšega, bolj etičnega okolja. Podjetnice se tega zavedajo. Tudi kamen se ne spremeni sam od sebe, pač pa ga preoblikujejo bodisi reka, dež, drug kamen. Zato so članice BNI aktivne, saj se zavedajo svoje odgovornosti za spremembe v poslovnem svetu in zato želijo pomagati drugim.

Skupna značilnost članov BNI je proaktivnost in želja pomagati sočlanu do več posla. Pogoj za to je kredibilnost, za katero si podjetnice še posebej prizadevajo. Zavedajo se odgovornosti zastopanja svoje panoge. Prejete napotnice in poslovne priložnosti vzamejo zelo resno, saj jim je izjemno pomemben odnos do stranke in sočlana, ki jim je priložnost ponudil.

Čeprav je velika večina podjetnikov moških, je članstvo v BNI enakomerno porazdeljeno. V Sloveniji je približno enako število članic kot članov. To dokazuje, da podjetnice zelo dobro razumejo filozofijo BNI in so v tem kontekstu izjemno pomembne za spreminjanje poslovnega okolja, da bo boljše, bolj etično in potrošnikom prijaznejše v duhu reka business to human  – k človeku torej in ne zgolj k stranki, kot je to običajno.

Uroš Kavs
član skupine Mostovi

Inštitut M.O.S.T.